Kancealaria adwokacka - Konsultant
Slide 2
FORMY OBSŁUGI
Obsługa ryczałtowa
Kancelaria prowadzi stałą obsługę przedsiębiorców. Ta forma obsługi oferowana jest podmiotom, a także osobom fizycznym, które potrzebują bieżącego kontaktu z prawnikami. Bieżąca obsługa wykonywana jest w zależności od ustaleń z Klientem w siedzibie Klienta, w kancelarii oraz w formie kontaktu mailowego, telefonicznego i faxowego. Wysokość wynagrodzenia ustalana jest indywidualnie z Klientem. Wynagrodzenie ryczałtowe nie obejmuje wynagrodzenia za prowadzenie spraw sądowych i egzekucyjnych. Wynagrodzenie to jest ustalane w drodze odrębnej umowy zawieranej przy zlecaniu sprawy.
Obsługa godzinowa
Taka forma obsługi oferowana jest osobom i podmiotom, które powierzają kancelarii wykonanie określonych czynności np. udział w negocjacjach, sporządzenie pisma procesowego, przygotowanie umowy, wydanie opinii pisemnej, konsultacje ustne itp.
Reprezentacja w postępowaniu sądowym lub egzekucyjnym
Kancelaria na podstawie umowy i udzielonego pełnomocnictwa procesowego reprezentuje Klientów w postępowaniu sądowym lub egzekucyjnym. Wynagrodzenie ustalane jest w umowie a jego wysokość zależna jest od charakteru i trudności sprawy oraz wartości przedmiotu sporu.
Premia za sukces
Taka forma obsługi oferowana jest Klientom przy sprawach dotyczących roszczeń z tytułu wypadków komunikacyjnych, wypadków przy pracy oraz błędów w sztuce medycznej. Może być także stosowana przy innych sprawach odszkodowawczych. Wynagrodzenie składa się z minimalnego wynagrodzenia płaconego przez Klienta przy powierzeniu sprawy np. 200 zł oraz procentowego od odzyskanej kwoty. W tego rodzaju sprawach kancelaria bierze na siebie ryzyko zaangażowania i nie odniesienia sukcesu.